H.T.Ü. Sınıflandırıcısı


Hızlı Tüketim Ürünleri, üretici firmalar açısından düşük kar marjlarıyla üretilen ve yüksek hacimlerde satılarak toplam kazanç sağlanabilen ürünlerdir.

HTÜlerin yüksek hacimde satılabilmesi market rafların daki görünebilirliğine azami önem verilmektedir. Bu amaçla manüel analizler yapılmaktadır.
Projenin amacı bahsedilen raf görüntülerinden yapılan HTÜ görünürlülük, var/yok luk analizinin otomatik olarak yapılmasıdır. Bunun sonucu olarak, HTÜ satışları için önemli olan bilgilerin hem […]
Mobil Çözümler


Firmamız geliştirdiği bilgisayarla görme teknolojilerini farklı mobil platformlarda destekleme konusunda da müşterilerine yenilikler sunmaktadır.

Ayrıca herhangi bir projeye bağlı olmaksızın sadece mobil platformlara yönelik olarak da uygulama geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapmaktadır.  • Android
  • iOS
  • Windows Phone  • Üniversite - Sanayi İşbirliği


    Akademisyen Ortakların kurmuş olduğu firmamız. Üniversite de ki teorik yaklaşımın pratik hayattaki karşılığını ortaya koyan üniversite sanayi işbirliğinin başarılı bir örneğidir. Bu sayede ARGE kültürünü benimsemekte ve diğer şirketlere bu deneyimlerimizi aktarmayı hedeflemekteyiz. Tübitak projeleri Marmara Teknokent A.Ş. ile düzenli görüşmeler ve üniversiteler ile toplantılar sayesinde şirket bilgi birikimini artırmaktayız.